EC-Power AB

Konsult inom energiteknik. Entreprenadbesiktningar, Projektledning, Utredningar
Fjärrvärme, Fjärrkyla, Kraftvärme, Biobränsleanläggningar, Avfallsanläggningar, Biogas, ARV, Kyla


Om oss

Företaget grundades år 2001 av Lars Johansson som sedan dess är ägare och vd.  EC-Power är ett konsultföretag inom energiområdet. Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa energi- och processlösningar inom områdena teknisk design, upphandling, projektledning, besiktning och energieffektivisering

Våra Kunder

Bland våra kunder märks: Vattenfall, EON, Tekniska Verken i Linköping AB, Svensk Biogas, MSE, Njudung Energi, Borås Energi, Värnamo Energi, Haparanda Fjärrvärme AB